Agenda-våren-och-försommaren-2018

 Brf NyStad vill härmed meddela tre viktiga datum under våren 2018.

Vårens städdag blir den 15 april kl. 10.00 – 13.00

Föreningsstämman blir den 29 maj kl. 18.30
Kallelse kommer att ske i laga ordning enligt stadgarna,
dvs tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före föreningsstämman.

Gårdsfesten blir som alltid den 6 juni

Kommentera

Stäng meny