Fritidslokalen

Fritidslokalen finns på Nystadsgatan 14, NB och kan hyras av medlemmar och hyresgäster inom Brf NyStad. Kom in till vår expedition eller skicka en förfrågan nedan.

Avtal om upplåtelse av förenings fritidslokal 

Bostadsrättsföreningen NyStad, nedan kallad Brf, upplåter föreningslokalen , Nystadsgatan 14, nb endast till sina medlemmar och hyresgäster boende i föreningen på Nystadsgatan 2 – 46. Följande villkor gäller:

 • Bokning av föreningslokalen kan endast ske på Brf:s expedition måndagar mellan 19:00 – 20:00, eller genom enkäten nedan.
 • Lokalen upplåtes endast för aktiviteter mellan kl. 12:00 – 22:00
 • Avgift för uthyrning av föreningslokalen är,  250:-/per tillfälle
 • Högst 25 personer får vistas i lokalen samtidigt
 • Det är inte tillåtet att tillaga mat i lokalen då det ej finns fläkt
 • Av hänsyn till boende i fastigheten, är all form av musik förbjuden i lokalen
 • Rökning är ej tillåtet i lokalen
 • Lokalen får inte användas i kommersiella syften, exempelvis för försäljning av tjänster eller varor
 • Skador som inträffar på inventarier eller övrig fast inredning ska omedelbart anmälas till styrelsen
 • Skador eller saknade inventarier ska ersättas till sitt fullvärde
 • Den som hyr lokalen ansvarar för att lokalen städas, möbler  återställs, ljuset släcks samt att fönster och dörrar är stängda och låsta
 • Nyckel ska återlämnas och lokalen besiktigas enligt överenskommelse, senast kl. 12:00 nästkommande dag
 • Avgiften för att hyra lokalen, kommer att debiteras på kommande avgifts -alt hyresavi
 • Efterlevs inte dessa villkor kan Brf neka framtida lokaluthyrning

 

Stäng meny