ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

För Bostadsrättsföreningen NyStad

Antagna 2004-03-01 
Senast reviderad 2018-08-27

Det här måste Du veta om föreningens ordnings- och trivselregler.

Ansvar för ordningen!

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter reglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar/hyresgäster.

 

För vem gäller reglerna?

Ordnings- och trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster och andrahandshyresgäster.

 

Vad händer om ordnings- och trivselreglerna inte följs?

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen/hyresgästen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen/hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor?

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Utöver dessa ordnings- och trivselregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordnings- och trivselregler har beslutats av föreningens styrelse 2004-03-01 samt reviderats 2008-12-08, 2011-12-05, 2012-08-27 och 2012-10-22 att gälla med omedelbar verkan.

Ansvar för ordningen!

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter reglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar/hyresgäster.

 

För vem gäller reglerna?

Ordnings- och trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster och andrahandshyresgäster.

 

Vad händer om ordnings- och trivselreglerna inte följs?

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen/hyresgästen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen/hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

 

Har Du frågor?

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

KUtöver dessa ordnings- och trivselregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordnings- och trivselregler har beslutats av föreningens styrelse 2004-03-01 samt reviderats 2008-12-08, 2011-12-05, 2012-08-27 och 2012-10-22 att gälla med omedelbar verkan.

Stäng meny